ZIP LINE CELJSKA KOČA

Zip-line Celjska koča meri v skupni dolžini kar 829 metrov. Razdeljen je na dva spusta kje se prvi spust prične na stolpu ob Hotelu Celjska koča in nato poteka do pobočja Grmade v dolžini 426 metrov. Trasa povratnega spusta je speljana s pobočja Grmade nazaj do brežine pod hotelom Celjska koča v dolžini in 403m. ZIP Line je skrbno načrtovan in sega izven meja območja Natura 2000.

Posebna ponudba  30€ / spust/osebo (DDV vključen v ceno)
Obratovanje ZIP Lina je v času obratovanja Pustolovskega park – po predhodni rezervaciji oziroma možnosti izvedbe na licu mesta.

Pogoji in omejitve  Zipline Celjska koča

Zipline Celjska koča je zgrajen skladno z evropskim standardom SIST EN 15567-1;2015 in je primeren za udeležence, ki so starejši od 12 let in in nimajo psiho-fizičnih težav, povezanih z višino in bi uporaba naprave Zipline Celjska koča zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršnokoli drugo nevarnost ali tveganje.

 • Minimalna starost udeleženega pri spustu: 12.let
 • Minimalna višina udeleženega pri spustu: 150 cm
 • Minimalna teža uporabnika z opremo (skupaj): 45 kg
 • Maksimalna teža uporabnika z opremo (skupaj): 130 kg

Uporabniki, ki so mlajši od 15 let, se lahko udeležijo spusta samo ob spremstvu staršev ali polnoletnih skrbnikov.

Vsak uporabnik se mora pred spustom seznaniti z varnostnimi pravili in omejitvami, kar potrdi s podpisom izjave. Mladoletne osebe morajo s pravili uporabe seznaniti njihovi starši ali polnoletni skrbniki, ki v njihovem imenu podpišejo izjavo.

Omejitve uporabe

Uporaba naprave Zipline Celjska koča ni mogoča za:
 1. Osebe, ki ne izpolnjujejo zgoraj navednih kriterijev
 2. Osebe, ki so pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki zmanjšujejo psiho-fizične sposobnosti
 3. Osebe, ki imajo poškodbe hrbtenice
 4. Osebe s povišanim krvnim tlakom ali boleznimi srčno-žilnega sistema
 5. Nosečnice
 6. Osebe z epilepsijo
 7. Osebe, ki so imele operativni poseg pred manj kot 6. meseci
 8. Gibalno ovirani – potrebno jih je opozoriti na možnost povzročanja bolečin – udeležba samo na lastno odgovornost

 

Pravila uporabe

 Pravila uporabe naprave Zipline Celjska koča:

Pred uporabo naprave Zipline Celjska koča se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. Pred uporabo s podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki). Udeleženec s podpisom potrjuje, da se bo spusta na napravi Zipline Celjska koča udeležil na lastno odgovornost.

 1. Uporaba naprave Zipline Celjska koča je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost upravljalca glej točko 8.
 2. Naprava Zipline Celjska koča je primerna za udeležence, ki so starejši od 12 let in nimajo psiho-fizičnih težav, povezanih z višino in bi uporaba naprave Zipline Celjska koča zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršnokoli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo napravo le v spremstvu staršev ali odgovorne polnoletne osebe.
 3. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi naprave Zipline Celjska koča ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
 4. Udeleženci z dolgimi lasmi morajo le-te speti v čop z elastiko.
 5. Vsak udeleženec se mora udeležiti razlage varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti napravo Zipline Celjska koča. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja upravljalec ne prevzema nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
 6. Uporaba naprave Zipline Celjska koča je mogoča samo s posebno osebno varnostno opremo, ki jo zagotovi upravljalec in je sestavljena iz: varnostne čelade, varnostnega pasu, predpisanega vozička – škripca in konektorjev. Uporaba naprave Zipline Celjska koča je strogo prepovedana s kakršnokoli opremo, ki ni predpisana s strani upravljalca oziroma proizvajalca naprave. Vsa osebna varnostna oprema se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca oziroma upravljalca in se med uporabo ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam.
 7. Udeleženci materialno odgovarjajo za poškodbe osebne varnostne opreme, ki bi se zgodile zaradi neustrezne in/ali malomarne uporabe ali ravnanja.
 8. Upravljalec naprave Zipline Celjska koča odgovarja v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarja samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
 9. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da nemudoma zapustijo napravo Zipline Celjska koča.
 10. Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno- tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, žled itd.) ustaviti.
 11. Povračilo vstopnine ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti napravo Zipline Celjska koča.
 12. Uporaba naprave Zipline Celjska koča pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti, ni dovoljena.
 13. Kajenje med uporabo naprave Zipline Celjska koča oziroma med nošenjem varnostne opreme ni dovoljeno.
 14. Uporaba naprave Zipline Celjska koča je izven odpiralnega časa strogo prepovedana in smrtno nevarna!
 15. S podpisom pravil udeleženci dovoljujejo uporabo osebnih podatkov, navedenih na teh pravilih, za potrebe poslovanja naprave Zipline Celjska koča.
 16. Uporaba slikovnega in/ali video materiala za namen profesionalnega promoviranja je dovoljena samo v soglasju z upravljalcem naprave Zipline Celjska koča in je brez njegove avtorizacije prepovedana.