Linija ZIP-a u oba pravca bit će dugačka 829 metara, 426 metara i 403 metara.
Ruta se nalazi na tornju pored hotela Celjska koča i potom vodi do obronaka Grmade, i natrag do padine izpod hotela Celjska koča. Pažljivo je planirano tako da se proširi izvan granica područja Natura 2000.