Brezno je dobilo ime po vrhu hriba. V breznu ni opaziti sledov zakrasevanja, je pa mogoče zaznati prepih, kar nakazuje povezanost rovov v globini s površjem.

Po pripovedovanju starejšega planinca naj bi zaradi varnosti brezno okoli leta 1938 zasuli. Jamarji Koroško-šaleškega jamarskega kluba Speleos-Siga iz Velenja, ki so leta 2005 raziskovali brezno, so morali odstraniti debelo plast nasutega materiala in obilico smeti. Žal brezno še danes mnogim predstavlja priročno mesto za odlaganje odpadkov.

Brezno ima status geomorfološko podzemne naravne vrednote državnega pomena.

Pripravil: Zavod RS za varstvo narave, OE Celje v sodelovanju s Koroško-šaleškim jamarskim klubom Speleos-Siga Velenje
Omogočil: ZPO Celje d.o.o.