Po serpentinama, kroz šumski park s veličanstvenim stablima kestena, lipe, hrasta, graba i ariša, staza se spušta među mlade nasade breze, gdje se vije preko slikovitog Štalekovog grabena (Štalekovog jarka) i zatim uspinje jelovim šumama do grebena.

g-ucnapot3
g-ucnapot4

Pod grebenom se otkrivaju veličanstvene stare duglazije. Stazom po grebenu, uzduž koje možete pratiti prekrasne poglede na celjsku kotlinu i stranu prema Laškom, šumska se poučna staza vije mimo prirodne bukove šume i zatim se kod lovačke kuće jelovom šumom spušta na mekoj podlozi od iglica prema hotelu Celjska koča.