Odpiralni čas

 • Hotel Celjska Koča obratuje vse dni v letu.
  Recepcija: 7.00 – 21.00
  (prijava v hotel do 21.00 ure, za kasnejše prijave je potrebno uro prihoda predhodno sporočiti na recepcijo hotela)
 • Restavracija A La Carte
  10.00 – 20.00 ure 
 • Bar
  ponedeljek – petek:  7:30 – 20:00 ure
  sobota: 7:30 – 21:00 ure

  nedelja: 7:30 – 20:00 ure 
 • Wellness
  – zasebni zakup po dogovoru (potrebna predhodna rezervacija)
  – hotelski gostje prejmejo informacijo na recepciji hotela

Obratovanje naprav

 • Proga CELJSKA KOČA: Ne obratuje!
 • Proga TOLSTI VRH 1: Ne obratuje!
 • Proga TOLSTI VRH 2: Ne obratuje!
 • Tekaška proga: Ne obratuje!
 • Sankaška proga: Ne obratuje!
 • Otroški poligon – trak: Ne obratuje!

V stiku z nami

Hotel (recepcija, wellness)

Telefon: 05 90 70 400
Mobitel: 041 718 274
Faks: 05 90 70 410
info@celjska-koca.si

Restavracija

Telefon: 05 90 70 405

Vodja hotela

Gregor Bezlaj
gregor.bezlaj@celje.si